Hotline Kỹ Thuật: 0963.752.233

| Tài khoản ngân hàng

Tài khoản ngân hàng

Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Lương
Số tài khoản: 0011004342577
Chi nhánh: Thanh Xuân

Ngân hàng: Agribank
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Lương
Số tài khoản: 1505205151983
Chi nhánh: Thanh Xuân

Ngân hàng:VPBank
Chủ tài khoản:Nguyễn Văn Lương
Số tài khoản:136833618
Chi nhánh :Lê Trọng Tấn 

Ngân hàng:ACB
Chủ tài khoản:Nguyễn Thị Hiền
Số tài khoản:214584389

 Ngân hàng:Techcombank
Chủ Tài khoản:Nguyễn Văn Lương 
Số Tài Khoản:19032403848999
Chi nhánh: Thanh xuân

 

 

Copyright 2017. All rights reserved by: Technic Corporation

Facebook